Prof. Dr.
ERDEM DENK
AÜ SBF-MÜLKİYE
 
 
ADRES
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
06590 Cebeci-Ankara
TELEFON
0312 595 1402
E-POSTA
denk@ankara.edu.tr
erdemdenk@hotmail.com